HANS ABRAHAMSSON, HEDERSORDFÖRANDE NR 1

HANS ABRAHAMSSON

BLEV UTNÄMND TILL HEDERSORFÖRANDE NR 1 PÅ GCV:S ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 9 FEBRUARI 2015

Vid årsmötet 2015 utnämndes avgående ordföranden Hans Abrahamsson till hedersordförande nr 1 och tilldelades också GCV Fix’ standar med motiveringen, ”Stor drivkraft, starkt engagemang och utmärkt kamratskap har präglat Hans tid i som ordförande i GCV från ’nystarten’ 3 november 2009 till årsmötet 9 februari 2015”.

Även om Hans avgått som ordförande kvarstår engagemanget och det aktiva arbetet i klubben. Hans ansvarar närmast för den kommande sällskapliga aktiviteten Ost & vinprovning, ett spännande och emotsett arrangemang helt i klubbens anda.

 

 

 

Styrelsen i GCV

 

 

 

För mer ingående beskrivning av Hans (klicka här)

Senaste kommentarer

24.06 | 20:31

Fina minnen, vad kul vi hade och har fortfarande 💪

...
16.06 | 19:07
CK FIX FILMDETALJ har mottagit 3