ÅRSMÖTE 11/2-2014

 

INNEHÅLL

INBJUDAN  •  PROGRAM FÖR KVÄLLEN  •  DAGORDNING

 

 

 

Inbjudan till GCVs Årsmöte 2014

Årsmötet avhålles på Helsingborgs Idrottsmuseum

tisdagen den 11:e februari kl. 18.00.

Sedvanliga årsmöteshandlingar o dagordning bifogas

samt dessa medtages till årsmötet.

Under kvällen serveras en Räksmörgås med Öl/Vatten samt Kaffe o Kaka,

till ett självkostnadspris av 125 kr som betalas på årsmötet.

OBS! Bindande anmälan.

Senaste anmälningsdag är fredagen den 7:e februari.

Anmälningar till Berne Sten

Mail-adress: berne.sten@tele2.se

Telefon: 042-22 83 62 • Mobil: 073-098 83 62

Plats

Entréhallen på Idrottens Hus.

Styrelsen GCV

Program för kvällen
•••
 GCVs Årsmöte 2014


18.00 Samling och Betalning
Mat 125 kronor  •  Medlemsavgift 100 kronor


18.30
Årsmötet börjar, se dagordning för innehåll.


19.30 Mat och Kåseri
Räksmörgås med Öl/Vatten samt Kaffe o Kaka.
Walle Holmberg kåserar om sitt liv inom idrottsjournalistiken.


20.30 Kvällen avslutas
Konstituering av den nyvalda styrelsen.Styrelsen GCV

 

Dagordning för årsmöte i

Gamla Cykelvänner i Fix

tisdagen den 11:e februari, 2014

 

 

                    1.    Årsmötets öppnande

               2.    Parentation

               3.    Godkännande av behörig kallelse till årsmötet

               4.    Godkännande av dagordningen

               5.    Val av ordförande för årsmötet

               6.    Val av sekreterare för årsmötet

               7.    Val av 2 st justeringsmän för årsmötet, tillika rösträknare

               8.    Årsredovisning för 2013 - ekonomi

               9.    Revisionsberättelse

             10.    Godkännande av årsredovisningen och bokslut för 2013

             11.    Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet för det gångna                       räkenskapsåret

             12.    Redovisning av 2013 års GCV-aktiviteter

             13.    Redovisning av hemsidan

             14.    Fastställande av medlemsavgift för 2014

             15.    Val av ordförande i GCV för 2014

             16.    Val av 3 st styrelsemedlemmar på 2 år.

             17.    Val av 1 st revisor för 2 år

             18.    Val av valberedning, 1 st för 2 år

             19.    Firmatecknare

             20.    Aktivitetsprogram, tankar för 2014

             21.    Motioner              

             22.    Årsmötet avslutas

Styrelsen GCV

 

Senaste kommentarer

24.06 | 18:31

Fina minnen, vad kul vi hade och har fortfarande 💪

26.05 | 09:05

Stort grattis Kaj, Du är värd många kramar och stor omtanke, önskar I...

24.05 | 15:21

Grattis på födelsedagen!

24.05 | 14:04

Grattis Kaj ha en trevlig dag, vet hur det er at bli 80 en herlig ålder.