Den 11/3 1949 samlades 25 herrar på det anrika Signe Bergqvists Conditori i Helsingborg. Syftet var att bilda en förening för f.d. cyklister och ledare i Cykelklubben Fix. Initiativtagare till träffen var John Engqvist. Man beslutade att bilda Kamratföreningen Gamla Cykelvänner med en inträdesavgift på 2,50 kronor och att årsavgiften i föreningen skulle vara 5 kronor. Det första mötet avslutades med att man utbringade ett fyrfaldigt leve för föreningens fortsatta verksamhet.

Det finns sparade handskrivna protokoll från det allra första mötet fram till 1966. Därefter finns inga noteringar och föreningen tycks ha lagts i träda.

I juli 2008 samlade Lasse Lohmander en grupp på drygt 20 f.d. cyklister och ledare i Fix, i sin koloni för en återföreningsfest. Denna blev väldigt lyckad. Samtidigt hade Bengt Lindh, som varit verksam som cyklist och ledare i cykelklubben Fix sedan 1958, och Peter Folkeson, tidigare ordförande i Fix, gjort en stor efterforskning bland gamla Fixare och sammanställt ett gediget adressmaterial med en lista på mer än 130 namn på f.d. cyklister och ledare i Fix, utspridda i hela Sverige och några långt utanför Sveriges gränser.

Detta ledde till att Bengt samlade 18 personer i sitt hem i Gantofta i augusti 2009 för att se om det fanns intresse att på nytt bilda – eller väcka upp – Gamla Cykelvänner. Det bildades en arbetsgrupp och efter denna grupps möte stod det klart att det fanns ett stort intresse bland de gamla Fixarna. Man beslutade att bjuda in alla på Bengt och Peters lista till ett möte på Olympia den 3 november 2009, och mer är 50 gamla Fixare dök upp. Den som kom längst bort ifrån var Andres Eydahl som nu bor i Mölndal och den äldste som kom var Kjell Larsson som fyller 91 år i år. Många andra hörde av sig, men kunde inte komma just den kvällen.

Under kvällen visade den gamla filmgruppen med Sigvard Pålsson i spetsen, filmer från -60 talet. Filmgruppen har ett stort material som nu digitaliseras efterhand och mer filmer från förr, kommer på sikt att finnas tillgängliga för medlemmarna.

Mötet blev snabbt enigt och man var överens om att bilda Gamla Cykelvänner i Fix, och alla närvarande blev medlemmar på stående fot.

En styrelse, en Aktivtetsgrupp och en Filmgrupp bildades och redan den 1 december 2009 ägde det första styrelsemötet rum.

Vad är då avsikten med föreningen? Jo, det är enkelt, vi skall ha kul tillsammans, ta oss till evenemang som har med cykel att göra, träffas för att prata gamla minnen, knyta ihop de band som fanns förr och som kanske löst upp lite grann, helt enkelt ha allmänt trevligt tillsammans. Precis så som en Kamratförening skall vara. Det behöver inte vara något konstigt och svårt, det är den gamla Fixandan som skall fram och bevaras.

Idag är vi 64 medlemmar inklusive Kjell Larsson som är vår hedersmedlem. Den allra första medlemsträffen gjordes fredagen den 5 februari 2010 med 27 av medlemmarna för att med buss ta sig till Ballerup utanför Köpenhamn för att titta på 6-dagarscykling på bana. Sedan dess har det varit många olika träffar.

Är du f.d. Fixare (aktiv eller ledare) och tycker detta låter kul, får du gärna höra av dig till någon i styrelsen. Vi vill ha med så många som möjligt – unga som gamla - kvinnor och män - i vår trevliga förening.

 

Senaste kommentarer

24.06 | 20:31

Fina minnen, vad kul vi hade och har fortfarande 💪

...
16.06 | 19:07
CK FIX FILMDETALJ har mottagit 3