150 KRONOR

(Bestämd på årsmötet 2016-02-08 och gäller fr.o.m. 2017)

 

Medlemsavgiften erlägges på anmodan från styrelsen
i samband med årsmötet eller strax därefter.

 

Bankgiro: 475-1442

Ange följande på inbetalningskortet:
Ditt namn och Medlemsavgift