ÅRSMÖTE 2014

TISDAGEN DEN 11 FEBRUARI HADE VI ÅRSMÖTE

VI VAR 23 ST DELTAGARE PÅ MÖTET, DÄR BERTIL ANDERSSON OCH BENGT LINDH VALDES IN SOM HEDERSMEDLEM NR 3 RESP. NR 4. UPPMÄRKSAMMADES GJORDES ÄVEN HANS ABRAHAMSSON, LEIF GUSTAFSSON OCH KENT GUSTAVSSON SOM FYLLDE 70 ÅR UNDER 2013. JÖRGEN VIK UPPMÄRK-SAMMADES LIKALEDES FÖR SITT UPPSKATTADE ARBETE MED HEMSIDAN. WALLE HOLMBERG KÅSERADE.

Mötesprotokoll (Klicka här)   •  Inbjudan, Program för kvällen och Dagordning (Klicka här)